یکشنبه 2 دی‌ماه سال 1386
همسفر بادها

اجرای استاد غلام مارگیر در مراسم افتتاحیه کنگره شعر و داستان جوان کشور

بندرعباس - فرهنگسرای طوبی

 غلام مارگیر

غلام مارگیر

غلام مارگیر

غلام مارگیر در حال اجرا با گروه همراه

غلام مارگیر

غلام مارگیر و گروه همراه

غلام مارگیر و گروه اجرایی

غلام مارگیر و گروه همراه

غلام مارگیر و گروه همراه

( با تشکر فراوان از سیاورشن عزیز )

 


بایگانی

بازدیدکنندگان: 211660

10 عکس قبلی
Design: Hasan Bardal